System chowu klatkowego Veranda Breeder

System chowu klatkowego dla stad rodzicielskich

System pozwala na utrzymanie wielu grup ptaków (w grupach 60-100 ptaków) w kilku rzędach w układzie wielopiętrowym. Automatyczne gniazda Vencomatic z ruchomą podłogą są integralną częścią systemu, co zapewnia czyste i higieniczne jaja. Łatwa dostępność gniazda, karmy, wody, grzęd, światła i 100% świeżego powietrza na poziomie ptaków tworzy optymalne środowisko do krycia oraz składania jaj, co też owocuje dobrymi rezultatami produkcji.

System chowu bateryjnego dla stad rodzicielskich

Zwiększona produktywność
Ulepszony klimat na poziomie ptaków
Zintegrowany system gniazd, karmideł i poideł
Doskonałe środowisko hodowli
Czyste i higieniczne jaja
Zintegrowane gniazda z samoczyszczącą się podłogą
Mały odsetek brudnych i uszkodzonych jaj
Idealne zarządzanie stadem
Powierzchnia ściółki z ograniczonym dostępem
Plastikowe ruszta delikatne dla ptaków
System karmienia Vencopan
Oddzielne karmienie dla kogutów
Zoptymalizowane wyniki produkcji
Zwiększenie produkcji jaj
Większa ilość jaj w przeliczeniu na nioskę
Niska śmiertelność
Niskie zużycie karmy

Układ kurnika (kliknij, aby powiększyć):

agronastronke-1024x155

Od 1 stycznia 2017 roku rozwiązania firmy Vencomatic Groep BV dostarcza:

Agro - Sklep sp. z o.o. sp. k.

Przykładowy budynek
Wymiary budynku 16,5 x 100 m Całkowita powierzchnia życiowa 3 827 m2
Konfiguracja 4 rzędy, 4 piętra Gęstość obsady 1 300 cm2 na ptaka
Długość systemu 40 sekcji, 92 m Powierzchnia gniazd 174 cm2 na kurę
Powierzchnia życiowa 6,0 m2 na sekcję Całkowita liczba ptaków 29 450