Trolley Loader

Trolley Loader Automatyczne ładowanie wózków lęgowych Trolley Loader PLU-18 jest stworzony specjalnie w celu poszerzenia automatyzacji procesu pakowania oraz zwiększania produktywności. Ręczne umieszczanie ciężkich tac wylęgowych w wózkach zwiększa prawdopodobieństwo...

ELGRA3

ELGRA3 Sortownica jaj wylęgowych W celu optymalizacji linii zbioru jaj, Elgra 3 firmy Prinzen stanowi nieodzowną pomoc dla ferm stad rodzicielskich i wylęgarni. Urządzenie to elektronicznie waży i klasyfikuje każde jajo w oparciu o trójklasowy, zdefiniowany wcześniej...

OVOSET

OVOSET Pakowaczka tac wylęgowych OVOSET jest doskonałym rozwiązaniem służącym do delikatnego układania jaj w tackach wylęgowych. Jaja transportowane na taśmie są ustawianie w dół (ponad 99,7% dobrze ustawionych jaj do wylęgu) i delikatnie ułożone w tacy lęgowej lub...

Pakowaczka PSPC7

Pakowaczka PSPC7 System pakowania jaj wylęgowych PSPC 7 firmy Prinzen jest 7 rzędowym urządzeniem używanym do delikatnego pakowania jaj bezpośrednio na tacce lęgowej ze skośnym układem. Ta siedmiorzędowa pakowaczka układa jaja z dokładnością  > 99,7%, co znacząco...

Pakowaczka PSPC5

Pakowaczka PSPC5 System pakowania jaj wylęgowych PSPC 5 firmy Prinzen jest urządzeniem używanym do delikatnego pakowania jaj wylęgowych bezpośrednio na tacce lęgowej z równoległym układem jaj lub na tacki typu 30 (5×6). Sprawdzony system układania jaj (innowacja...